General information on the project | Country specific information:        

Konference VIZE 2030 - Možnosti rozvoje vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Zatímco železniční tratě pro dálkovou dopravu procházejí v mnoha zemích střední Evropy rozsáhlými modernizacemi, v České republice je dokončována pouze koncepce železničních tranzitních koridorů, které svými technickými parametry nemohou konkurovat vysokorychlostním tratím v okolních státech. Z tohoto důvodu uspořádala společnost KORDIS JMK, která je koordinátorem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a zároveň partnerem projektu RAILHUC, odbornou konferenci k problematice rozvoje vysokorychlostních tratí v ČR. 

Cílem konference, která se uskutečnila 12. 9. 2013 v Kongresovém centru brněnského výstaviště, bylo seznámit přítomné s myšlenkou vysokorychlostních tratí a jejich přínosem pro město Brno, Jihomoravský kraj i celou Moravu. Pokud v nejbližších letech nebudou zahájeny investice do nového železničního spojení mezi Moravou a Prahou, je reálné, že hlavní železniční tahy budou vedeny přes Polsko, Rakousko a Německo a budou Českou republiku objíždět. Již dnes jsou tyto trendy patrné.

Konference se zúčastnili jak reprezentanti Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, tak zástupci města Brna, Ministerstva dopravy, SŽDC a ČD. Velmi zajímavou přednášku přednesli zástupci italského správce železniční dopravní sítě a  italského regionu Emilia-Romagna. Tento region s hlavním městem Bolognou je z hlediska sídelní struktury i geografické polohy velmi podobný Brnu a Jihomoravskému kraji. Bylo proto zajímavé porovnat, jaké přínosy od jíž existující vysokorychlostní tratě Italové očekávají.

V souladu s cíli projektu RAILHUC, mezi které patří vytvoření předpokladů  pro zlepšení propojení mezinárodních koridorů TEN-T s místními železničními systémy a dalšími druhy dopravy, přispěla konference VIZE 2030 k rozšíření diskuse o potřebnosti výstavby nové rychlostní tratě Praha - Brno včetně všech dalších souvisejících staveb.

 

 

 

Čtvrtek 12. 9. 2013 | 9:30 – 16:00 | Brno – Výstaviště | Kongresové centrum - sál A

 

9:00 Registrace účastníků Prezentace ke stažení
9:30

Úvod do problematiky

Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK

9:45

Význam kvalitního dopravního spojení pro rozvoj Jihomoravského kraje

Bc. Zdeněk Pavlík, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 
10:00

Vysokorychlostní železnice v Jihomoravském kraji

Ing. Antotnín Tesařík, člen Rady Jihomoravského kraje

 
10:15

Kraj Vysočina a jeho propojení s okolím

Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina

 
10:30

Zapojení města Brna do TEN-T a význam železniční dopravy pro rozvoj města Brna

Ing. Robert Kotzian, Ph.D., I. náměstek primátora města Brna

 
10:45

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí

Ing. Jiří Pohl, SIEMENS

 
11:00 Přestávka, občerstvení  
11:20

Vysokorychlostní železnice v podmínkách ČR a střední Evropy

Mgr. Jan Ilík, odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR

 
11:50

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR, odhad času potřebného na přípravu a výstavbu, záměry SŽDC v dané oblasti

Bc. Marek Binko, ředitel odboru strategie, SŽDC

 
12:10

Vysokorychlostní tratě z pohledu objednavatele dálkové železniční dopravy

Ing. František Vichta, vedoucí odboru. koncepce a rozvoje, MD ČR

 
12:30

Vysokorychlostní tratě z pohledu dopravce

Ing. Mgr. Jiří Nálevka, České dráhy

 
12:45 Oběd  
13:45

Zkušenosti ze zavádění vysokorychlostní železnice v Itálii

Ing. Giulia Costagli, Rete Ferroviaria Italiana (infrastrukturní manažer italské železniční sítě),
úsek strategického plánováni

 
14:10 Dotazy auditoria  
14:20

Integrace vysokorychlostní železnice s regionální veřejnou dopravou - případová studie městské železnice v Bologni

Ing. Paolo Ferrecchi, generální ředitel pro infrastrukturní sítě, logistiku a systémy mobility,
region Emilia-Romagna, Itálie

 
14:40 Dotazy auditoria  
14:50 Představení projektu RAILHUC

Andrea Arcelli, řídící partner projektu, region Emilia-Romagna, Itálie
 
15:00

Vliv nekvalitního dopravního spojení na rozvoj Jihomoravského kraje

Ing. Jaroslava Trégerová, Regionální hospodářská komora Brno

 
15:15

Prezentace výsledků Socioekonomické studie potenciálu využití rychlého železničního spojení mezi Brnem a Prahou

Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK

 
15:35

Možné dopady realizace VRT Ostrava – Brno – Praha na demografický a socio-ekonomický vývoj Moravy a Slezska

Mgr. Daniel Seideglanz, Ph.D. Masarykova univerzita Brno

 
15:50

Představení projektu EDITS

Gerhard Menzel, MSc., AustriaTech

 
16:00 Závěr konference  
  Všechny příspěvky ke stažení